Arild Midthun

Arild Midthun er en norsk tegner og illustratør. Han er særlig kjent for sitt arbeid med Donald Duck-blader, hvor han har illustrert mange historier. Midthun har bidratt vesentlig til å opprettholde og fornye Donald Ducks popularitet i Norge.

Utgivelser

Bokutdrag