Christina Figueres

Christina Figueres er en ledende figur innen global klimapolitikk og var generalsekretær for FNs klimakonvensjon. Hun har vært instrumental i utformingen av Parisavtalen og er anerkjent for sitt arbeid med å mobilisere global handling mot klimaendringer.

Utgivelser

Lorna Sze

Fremtiden vi velger – Hvordan overleve klimakrisen

En engasjerende og inspirerende bok som viser oss hvordan vi alle kan bidra til å sikre en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. Christiana Figueres og Tom Rivett-Carnac, tidligere ledere i FN, gir praktiske handlingsforslag og sprer et budskap om optimisme og samarbeid for å overvinne klimakrisen.

Les mer »

Bokutdrag