Margrethe Salvesen

Margrethe Salvesen, en sykepleier med bred erfaring, tok et modig steg inn i offentlighetens lys med sin kritiske bok «Koronarebellen – i kamp mot lockdown – for rettsstat og demokrati.» Hun uttrykte tidlig sin misnøye med myndighetenes håndtering av koronapandemien og ledet et folkelig opprør mot Norges nedstenging. Salvesen har samlet sine innlegg og refleksjoner i boken, basert på både nasjonale og internasjonale rapporter. Med en bakgrunn i sosialantropologi, religionsvitenskap og internasjonalt solidaritetsarbeid, gir hun et dypdykk i Norges utfordringer under koronaen.

Utgivelser

Bokutdrag