Fanny Duckert

Fanny Duckert

Fanny Duckert er professor i psykologi og klinisk spesialist. Hun er ekspert i tidlig behandling av alkoholproblemer og holder regelmessig kurs i alkoholreduksjon. Fanny driver eget konsulentfirma og har spisskompetanse på organisasjon og ledelse, med særlig fokus på kommunikasjon- og endringsprosesser. Hun har også spesialkompetanse på effekter av negativ medieeksponering og håndtering av disse.

  • Female
  • 1