Fumio Sasaki

Fumio Sasaki

Fumio Sasaki er en bestelgende japansk forfatter. Han ble født i 1979, og bor i Tokyo.

  • Male
  • 1
  • Farvel, ting

    kr 279
    Kunsten å bli lykkelig med færre ting. En revolusjonerende håndbok for deg som ønsker å endre måten du lever på, enten det dreier seg om…