Margrethe Salvesen

Margrethe Salvesen

Margrethe Salvesen har lang og bred erfaring som sykepleier. Hun har arbeidet både ved hjerte-lungeavdelingen og innenfor rus og psykiatri ved Ålesund sjukehus og ved Oslo universitetssykehus og Blå Kors. Hun har vært konsulent for Ålesund mottakssenter for flyktninger og har vært engasjert av Trondheim kommune i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Margrethe også erfaring fra internasjonalt solidaritetsarbeid i Midtøsten.

  • Male
  • 1