Logo for Gnistr, ofte misforstått som Gnister, omgitt av slagordet ‘bøker det spraker av’.
0