UTDRAG FRA «TANKESPINN» av Ethan Kross, Innledning, s.xxi-xxii

Denne artikkelen handler om «Tankespinn» av Ethan Kross. Du blir godt rustet for å utnytte din egen indre stemme til å bli lykkeligere, roligere, sunnere og mer produktiv.

 

Trykk her for å lese mer om boka

Til syvende og sist har vi alle en stemme i hodet i en eller annen form. Ordstrømmen er så uadskillelig fra vårt indre liv at selv ikke svekket taleevne kan påvirke den. Noen mennesker som stammer, for eksempel, forteller at de snakker mer flytende i tankene, enn de gjør når de snakker høyt.

Døve som bruker tegnspråk, snakker også med seg selv, selv om de har sin egen form for indre språk. Det innebærer at de taust snakker tegnspråk med seg selv, på lignende måte som hørende bruker ord for å snakke med seg selv privat. Den indre stemmen er en grunnleggende egenskap ved menneskesinnet.

 
Hvor mange ord snakker vi i minuttet?

Ordstrømmen av tanker er så stri at vi, ifølge én undersøkelse, snakker innvendig med oss selv i en hastighet som ville tilsvart fire tusen ord i minuttet, hvis vi hadde sagt dem høyt. Stemmen i hodet har en rask tunge.

Selv om den indre stemmen fungerer godt det meste av tiden, fører den ofte til tankespinn nøyaktig når vi trenger den som mest – når vi er stresset, når mye står på spill og vi står overfor vanskelige følelser, som krever at vi er i likevekt. Noen ganger tar tankespinnet form av en forvirret monolog; andre ganger er den en dialog vi fører med oss selv. Av og til er den en tvangsmessig tilbakevending til tidligere hendelser (grubling), andre ganger er det angstfylte forestillinger om fremtidige hendelser (bekymring). Noen ganger er det fri assosiering fra den ene negative tanken eller følelsen til den neste. Noen ganger vi er besatt av en bestemt ubehagelig følelse eller forestilling. Uansett hvordan den arter seg – når den indre stemmen går amok, og tankespinnet tar den mentale mikrofonen, ikke bare pines vi av våre egne tanker, men de lammer oss. De kan også drive oss til å gjøre ting som saboterer for oss selv.

 
Nøkkelen til å seire over tankespinnet

I denne boken skal jeg vise deg redskapene og forklare — ikke bare hvordan de fungerer, men hvordan de utfyller hverandre, og til sammen utgjør en verktøykasse som evolusjonen har skapt for å hjelpe oss med å håndtere samtalene vi fører med oss selv.

Nøkkelen til å seire over tankespinnet, er ikke å slutte å snakke med seg selv. Utfordringen er å finne ut hvordan du kan gjøre det mer effektivt. Heldigvis er både sinnet ditt og verden rundt deg perfekt utformet for å hjelpe deg med å gjøre nettopp det. Men før vi tar fatt på hvordan vi kan kontrollere stemmen i hodet, er vi nødt til å svare på et mer grunnleggende spørsmål.

Hvorfor har vi denne stemmen i utgangspunktet?

Ethan Kross er en av verdens ledende eksperter på å kontrollere det bevisste sinnet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *